Jenamena olimpijada - pravila igre

1. IGRA »JENAMENA KUKARCA«
Potek igre - Vsak igralec meče štiri vrečke na ploščad z določene razdalje.
Točkovanje - Za točkovanje, mora vrečka pasti v luknjo ali ostati na ploščadi. Vrečka, ki pade skozi luknjo, je vredna tri točke. Vrečka je lahko bodisi vržena neposredno v luknjo bodisi lahko najprej pade na ploščad in nato ali sama zdrsi v luknjo ali pa jo vanjo potisne druga vrečka. Vrečka, ki pade na ploščad in tam ostane do konca posameznega dela igre, je vredna eno točko. Če se vrečka najprej dotakne tal in nato pristane na ploščadi, jo je potrebno pred nadaljevanjem igre odstraniti s ploščadi, pri čemer ne prinaša nobene točke.

2. IGRA »JENAMENA LETIJ«
V igri sodelujejo štirje člani. Ekipa dobi za to igro igralni rekvizit – jenamena letalo. Vsaka član ekipe ima pravico, da opravi dva preizkusa.
V tekmovalnem delu ekipa določi tekmovalca, ki bo tekmoval. Tekmovanje poteka na ta način, da tekmovalec letalo vrže s startne črte tako, da leti čim dlje. V tekmovalnem delu ima ekipa tri tekmovalne lete. Najdaljši let šteje za točkovanje. V primeru, da tekmovalci poškodujejo letalo, tekmujejo z njim naprej – morajo biti pazljivi, ker se letalo ne nadomesti.
Zmaga tista ekipa katere letalo najdlje leti.

3. IGRA »JENAMENA PONY SLALOM«
Pravila sledijo kmalu ...

4. IGRA »JENAMENA ŠTAFETA«
V igri sodelujejo trije člani. V sredini kroga cca. 10 metrov premera je palica. Vsi trije tekmovalci pa stojijo pri vhodu v krog. Igra se začne, ko prvi tekmovalec vstopi v krog, kjer se mora 10 krat zavrteti okoli palice, ki je v sredini na ta način, da je se en konec palice dotika tal, drugi konec pa tekmovalčevega čela. Ko zaključi z vrtenjem  mora priti nazaj do vhoda v krog in se dotakniti naslednjega tekmovalca, ki ponovi nalogo in se dotakne naslednjega… Igra je končana, ko vsi trije opravijo nalogo in zadnji zapusti krog.
Zmaga tista ekipa, ki nalogo opravi najhitreje.

Športno-zabavne igre

Napisal jenamena.si on . Posted in Ostalo

Jenamena ribičija – ribiško tekmovanje
V sklopu Jenamena festa 2018 bo v sodelovanju z Ribiško družino Lendava – Temeljna enota Črenšovci potekala Jenamena ribičija, ribiško tekmovanje za bovjaša, v katerega se lahko vključijo vsi zainteresirani (članstvo v ribiški družini ni pogoj za sodelovanje). Tekmovanje bo potekalo po sledečem sporedu:

Mrtvica pri JULI "ĐILIJEK"

6.30-7.00  – zbiranje ribičev 
7.00  – žrebanje mest
7.00-9.00  – 1. polčas ribolova
9.00-10.00  – malica
10.00-12.00  – 2. polčas ribolova
12.00  – tehtanje ulova
12.15  – druženje s kolesarji Jenamena relija 

Dodatne informacije: 031 378 480 (Jože Jerebic)

 

Jenamena olimpijada
Ekipa šteje 4 člane, dovoljeno je imeti eno neobvezno rezervo.
Član ekipe, ki je trenutno rezerva, je dolžan pozorno spremljati potek igre vseh ekip in je v primeru nejasnosti sodnik za razrešitev le-te.
Prijavljeni člani izjavljajo, da so telesno zdravi in v dobri telesni kondiciji.

KTD Črenšovci, organizator tekmovanja »JENAMENA OLIMPIJADA«, posebej opozarja vse prijavljene posameznike, da vsak sodeluje na lastno željo in odgovornost. KTD Črenšovci ne prevzema nobene odgovornosti zaradi poškodb ali katerih koli situacij, ki bi se zgodile v času igre.

Pravila igre najdete na tej povezavi!

 

Jenamena balinanje
Igra »jenamena balinanje« je zabavna igra s kroglami in balinčkom in se igra po pravilih petanke. Ekipa šteje 2 člana. Igro sodi sodnik, odločitev katerega je dokončna.

V primeru višje sile oz. izrednega dogodka, lahko organizator tekmovanje odpove. Igra se na izpadanje.

 

Jenamena vlejči
V igri jenamena vlejči sodeluje 6 tekmovalcev in največ 3 rezerve.

Pravila:
Ravna površina z označeno sredinsko črto in na vsaki strani 2 metra oddaljeno startno črto, za katero se postavi posamezna ekipa. Na znak sodnika ekipi dvigneta vrv in jo napneta, tako da sredinska zastavica na vrvi obmiruje nad sredinsko črto za 2 sekundi, nakar animator z »JENAMENA VLEJČI« naznani začetek igre. Nihče od tekmovalcev ne sme oviti vrvi okoli pasu, se uleči ali se z roko dotikati tal. V primeru, da med igro kdo pade, je dolžan takoj vstati. Igra je zaključena, ko ekipa potegne sredinsko zastavico na vrvi preko svoje startne črte. Po vsakem potegu ekipi menjata stran. Če ekipa krši pravila, lahko sodnik dodeli zmago nasprotni ekipi. Zmagovalec dvoboja je ekipa, ki zmaga v dveh potegih.
V primeru, da imata dve ali več ekip enako število zmag se za razvrstitev uporabi točkovanje:
* zmaga v dveh potegih – 3 točke
* zmaga v treh potegih – 1 točka

KTD Črenšovci, organizator tekmovanja »JENAMENA VLEJČI«, posebej opozarja vse prijavljene posameznike, da vsak sodeluje na lastno željo in odgovornost. KTD Črenšovci ne prevzema nobene odgovornosti zaradi poškodb ali katerih koli situacij, ki bi se zgodile v času igre.

Organizator si pridržuje pravico, da zaradi višje sile ali izrednega dogodka, tekmovanje odpove.